...

Δ' Κοινότητα

Τσαμούρης Δημήτριος

Ο Τσαμούρης Δημήτρης είναι ελεύθερος επαγγελματίας και
ασχολείται πρώτη φορά με τα κοινά.FACEBOOK