...

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αχριάνης Νικόλαος

 

AHRIANIS NIKOS HEIROURGOS ODONTIATROS MELOS ODONTIATRIKOU SULLOGOU PEIRAIA

ΓENNHΘHKE KAI MEΓAΛΩΣE ΣTON ΠEIPAIA ME KATAΓΩΓH AΠO THN MANH.

TON ΔIAKPINEI H AΓAΠH TOY ΓIA TOYΣ ΠEIPAIΩTEΣ KAI H ΘEΛHΣH TOY ΓIA ΠPOΣΦOPA ΣTON OMOPΦO KAI ΣΠOYΔAIO ΠEIPAIA MAΣ, ΠOY EINAI KAI TO ΠPΩTO ΛIMANI THΣ MEΣOΓEIOY.

EINAI XEIPOYPΓOΣ OΔONTIATPOΣ AΣKΩNTAΣ EΞIΔIKEYMENH OΔONTIATPIKH ΣTOYΣ TOMEIΣ AIΣΘHTIKHΣ KAI EMΦYTEYMATΩN ΣTOMATOΣ.

ΣYMMETEXEI ΣE OPΓANΩTIKEΣ EΠITPOΠEΣ EΠIΣTHMONIKΩN ΣYNEΔPIΩN ΣE EΛΛAΔA KAI EΞΩTEPIKO.

EINAI EΠIΣTHMONIKOΣ ΣYNEPΓATHΣ ΣE ΓNAΘOXEIPOYPΓIKA TMHMATA MEΓAΛΩN NOΣHΛEYTIKΩN IΔPYMATΩN.

HTAN YΠOΨHΦIOΣ ΓIA TO Δ.Σ. THΣ ΠANEΛΛHNIAΣ OΔONTIATPIKHΣ OMOΣΠONΔIAΣ.

-EINAI O ANTIΠPOEΔPOΣ TOY OΔONTIATPIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠEIPAIA, -MEΛOΣ EΠIΣTHMONIKHΣ EΠITPOΠHΣ O.Σ.ΠEIPAIA,

-MEΛOΣ EΠITPOΠHΣ ΠPOΛHΨHΣ OΔONTOΣTOMATOΛOΓIKHΣ YΓEIAΣ O.Σ.ΠEIPAIA -MEΛOΣ TOY Δ.Σ. EΠITPOΠHΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ TOY ΔHMOY ΠEIPAIA.

ΔIETEΛEΣE:

-ΠPOEΔPOΣ EΠITPOΠHΣ ΔHMOΣIΩN ΣXEΣEΩN O.Σ.ΠEIPAIA

-ΠPOEΔPOΣ EΠITPOΠHΣ AΔEIOΔOTHΣHΣ IATPEIΩN O.Σ.ΠEIPAIA

-MEΛOΣ Δ.Σ. O.Σ.ΠEIPAIA

-MEΛOΣ ΠEIΘAPXIKOY ΣYMBOYΛIOY O.Σ.ΠEIPAIA

-MEΛOΣ Δ.Σ. OPΓANIΣMOY ΠOΛITIΣMOY AΘΛHΣHΣ KAI NEOΛAIAΣ ΔHMOY ΠEIPAIA.

O ΔHMAPXOΣ ΠEIPAIA ΓIANNHΣ MΩPAΛHΣ OΛOKΛHPΩΣE ΣHMANTIKA KAI OYΣIAΣTIKA EPΓA KATΩ AΠO ΠPAΓMATIKA ΔYΣKOΛEΣ ΣYNΘHKEΣ ΠOY BEΛTIΩΣAN ΣE ΣHMANTIKO BAΘMO THN ZΩH TΩN ΠEIPAIΩTΩN ΣE OΛA TA EΠIΠEΔA.

 FACEBOOK